2155356133,2108827802 Εμμανουήλ Μπενάκη 90, Εξαρχεια

ΑΡΘΡΑ

Οι δικηγόροι εκπροσωπούν τους πολίτες

Οι δικηγόροι εκπροσωπούν τους πολίτες

στις Διοικητικές Αρχές χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο...

Μάθετε περισσότερα