2155356133,2108827802 Εμμανουήλ Μπενάκη 90, Εξαρχεια

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

 
 
 
Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Γιαννούλης Παναγιώτης | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Εξάρχεια Αττική


Η ορθή λογιστική παρακολούθηση είναι μια σημαντική λειτουργία που ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη και καταγραφή των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης.

Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας “ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” στα Εξάρχεια, αποτελεί ιδανική επιλογή στο να δίνει λύσεις σε κάθε φορολογικό ή φοροτεχνικό πρόβλημα αλλά και για να αναλάβει το λογιστήριο της επιχείρησή σας.

Διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει άρτια και παρακολουθεί διαρκώς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, μπορεί να εξασφαλίζει σε κάθε επιχείρησή, μικρή ή μεγάλη, τη βιωσιμότητα και τη σωστή λειτουργία της, έχοντας ως στόχο την πιο αποτελεσματική ανάπτυξη και εξέλιξή της στο χρόνο.

 
 
 
 
 
 
 
αναλαμβάνουμε:
  Τήρηση βιβλίων εταιρειών όλων των κατηγοριών
  Έναρξη - διακοπή εταιρειών
  Οργάνωση -  Εκπαίδευση - Επίβλεψη Λογιστηρίου
  Κάλυψη εργατικών θεμάτων
  Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
  Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης
  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  Συμβουλές για την επιλογή μορφής εταιρείας
  Επιστροφές ΦΠΑ
  Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ
 
 
Παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος της επιχείρησής σας. 

Έχοντας ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, εστιάζουμε ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση και εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας

​​​​​​​ ή επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο μας στα Εξάρχεια για οποιοδήποτε φορολογικό ή
λογιστικό θέμα σας απασχολεί.